ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิภา บูรณกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

Calendar Module

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี
bn_2
bn_3
bn_4
bn_6
bn_7
bn_10
bn_9
bn_11

 

 

Visitors Counter

 welcome2

 

 
คลองมือไทรฯ ต้านภัยยาเสพติด

km_5377กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด    

          ..โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)ได้จัดโครงการคลองมือไทรฯต้านภัยยาเสพติดโดยการเชิญชวนและปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ.. 

 

 
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบจ.ชลบุรี ร่วมลงนามตั้งศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อบจ.ชลบุรี ร่วมลงนามตั้งศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 2 มี.ค. 52 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งยังเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ในการร่วมจัดตั้งศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่นให้ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียน และยังเป็นการพัฒนาครูเพื่อให้ได้การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

 

โรงพยาบาลอำเภอบ่อทอง และ รพ.สต.บ้านบึงตะกู ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อุดร่องฟัน และรับดับอนุบาล เคลือบฟลูออไรด์ วันที่ 21 มกราคม 2556

คณะครูร่วมประชุมการทดสอบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเขาซก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กิจกรรมกีฬาสีภายใน(ต้นไทรเกมส์) ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วันที่ 11 มกราคม 2556
คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมอวยพรและขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 นายกวิทยา  คุณปลื้ม และผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน
  

 

 

 
โครงการหนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น

km_5291 

         ..เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 54 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการหนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก แหล่งชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้.. ครูและนักเรียนต่างให้ความร่วมมือกันในการทำงานด้วยความขยัน และบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

    

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายก อบจ.ชลบุรี ปิดการแข่งขันฟุตบอลแสนสุขคัพ ครั้งที่ 32

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2552 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธาน เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี แสนสุขคัพ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2552

อ่านเพิ่มเติม...
 
Webเว้บไซต์โรงเรียนขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Striking Theme  Valid XHTML and CSS.